AMaS.sk - Asociácia mažoretkového športu Slovensko


Kontrolná a revízna komisia

Eva Vardžiková

Členka kontrolnej a revíznej komisie
Tel.: +421 918 901 153
E-mail: ejvika@centrum.sk


Taťjana Brozáková

Členka kontrolnej a revíznej komisie
Tel.: +421 944 177 420
E-mail: brozakova.tatjana@gmail.com


Mgr. Zuzana Rizmánová

Členka kontrolnej a revíznej komisie
Tel.: +421 902 215 384
E-mail: zrizmanova@gmail.comKontakt

Asociácia mažoretkového športu Slovensko
Rozkvet 2073/155-46
017 01 Považská Bystrica
Slovenská republika

IČO: 37 894 021
DIČ: 2021798086
web: www.amas.sk
e-mail: office@amas.sk

Korešpondenčná adresa

AMAS, Centrum voľného času
Lánska 2575/92
017 01 Považská Bystrica

Bankové spojenie

IBAN SK92 7500 0000 0040 3005 1667
BIC/ SWIFT: CEKOSKBX
Názov účtu: Asociácia mažoretkového športu Slovensko (AMaS)
Peňažný ústav: ČSOB