AMaS.sk - Asociácia mažoretkového športu Slovensko


06.03.

2023

Pravidlá mažoretkového športu

Kategória: Poriadky | Autor: Administrátor | Zobrazení: 9868

19.12.

2022

Registračné prihlášky

Kategória: Poriadky | Autor: Administrátor | Zobrazení: 9411

Milé vedúce,
pripomíname Vám, že do 31.12. je nevyhnutné elektronicky poslať odhlášky a prihlášky (spolu s fotkami) nových členov AMaS. Prihlášky a odhlášky v papierovej forme je potrebné poslať do 15.1. spolu s preukazmi odhlásených mažoretiek a preukazmi tých, ktorým meníte funkcie. Podrobnejšie informácie sú v Príspevkovom poriadku.

REGISTRAČNÝ a PRESTUPOVÝ PORIADK


POZOR, prihlasovacie formuláre boli mierne upravené. Prosím používajte tie ktoré sú k dispozícii na stiahnutie z našej stránky. Ďakujeme.

1. Žiadosť o registráciu klubu

Túto žiadosť podáva vedúci alebo štatutár klubu, ktorý môže byť len jeden. Zástupca vedúceho súboru môže byť len jeden.


[Celý článok...]

30.11.

2022

Príspevkový poriadok AMaS

Kategória: Poriadky | Autor: Administrátor | Zobrazení: 5709

15.11.

2017

Finančný poriadok AMaS

Kategória: Poriadky | Autor: Administrátor | Zobrazení: 3505

07.04.

2017

Stanovy AMaS

Kategória: Poriadky | Autor: Administrátor | Zobrazení: 3881

10.12.

2011

Etický kódex

Kategória: Poriadky | Autor: Administrátor | Zobrazení: 3427

10.12.

2011

Volebný poriadok AMaS

Kategória: Poriadky | Autor: Administrátor | Zobrazení: 3312

14.11.

2010

Rokovací poriadok AMaS

Kategória: Poriadky | Autor: Administrátor | Zobrazení: 3087

Kontakt

Asociácia mažoretkového športu Slovensko
Rozkvet 2073/155-46
017 01 Považská Bystrica
Slovenská republika

IČO: 37 894 021
DIČ: 2021798086
web: www.amas.sk
e-mail: office@amas.sk

Korešpondenčná adresa

AMAS, Centrum voľného času
Lánska 2575/92
017 01 Považská Bystrica

Bankové spojenie

IBAN SK92 7500 0000 0040 3005 1667
BIC/ SWIFT: CEKOSKBX
Názov účtu: Asociácia mažoretkového športu Slovensko (AMaS)
Peňažný ústav: ČSOB