AMaS.sk - Asociácia mažoretkového športu Slovensko


07.12.

2023

Registračné prihlášky

Kategória: Poriadky | Autor: Administrátor | Zobrazení: 10075

Milé vedúce,
pripomíname Vám, že do 31.12. je nevyhnutné elektronicky poslať odhlášky a prihlášky (spolu s fotkami) nových členov AMaS. Prihlášky a odhlášky v papierovej forme je potrebné poslať do 15.1. spolu s preukazmi odhlásených mažoretiek a preukazmi tých, ktorým meníte funkcie. Podrobnejšie informácie sú v Príspevkovom poriadku.

REGISTRAČNÝ a PRESTUPOVÝ PORIADK


POZOR, prihlasovacie formuláre boli mierne upravené. Prosím používajte tie ktoré sú k dispozícii na stiahnutie z našej stránky. Ďakujeme.

1. Žiadosť o registráciu klubu

Túto žiadosť podáva vedúci alebo štatutár klubu, ktorý môže byť len jeden. Zástupca vedúceho súboru môže byť len jeden.

Vedúci alebo štatutár klubu, k prihláške pripojí svoju fotografiu tváre a fotografiu súboru, ktoré je potrebné poslať iba e-mailom na adresu: office@amas.sk. Fotografie posielajte v minimálnom rozlíšení cca 640 x 480 px (pixelov).

Takýmto spôsobom môžete posielať aj fotografie svojich členiek, avšak je nutné, aby názvy fotografií boli označené skutočnými menami členiek.

Žiadosť o registráciu súboru


2. Prihláška za člena registrovaného cez klub alebo súbor

Túto prihlášku vypĺňajú členky súboru, tréneri alebo asistenti trénerov, za asistencie vedúcich klubov.

Vyplnenú prihlášku a fotografie odosiela do AMaSu vedúca klubu, podľa vyššie uvedeného pokynu.

Prihláška za člena registrovaného cez klub alebo súbor (nedospelý)

Prihláška za člena registrovaného cez klub alebo súbor (dospelý)


3. Prihláška za individuálneho člena

Prihlášku za individuálneho člena zasiela do AMaS priamo žiadateľ.

Prihláška individuálneho člena (nedospelý)

Prihláška individuálneho člena (dospelý)


4. Odhláška člena registrovaného cez klub

Odhláška člena registrovaného cez klub


5. Odhláška individuálneho člena

Odhláška individuálneho člena


6. Prestup člena registrovaného cez klub

Žiadost o prestup člena registrovaného cez klub (nedospelý)

Žiadost o prestup člena registrovaného cez klub (dospelý)Po úhrade členských poplatkov podľa Príspevkového poriadku a doručení žiadostí, prihlášok a fotografií na korešpondenčnú adresu AMaS, Vám budú po spracovaní odoslané členské preukazy.

Bližšie informácie nájdete vo finančnom a príspevkovom poriadku.

POZOR!

1. Prihlášky posielajú len noví členovia AMaS
2. Za členov, ktorí už nie sú členmi súboru je potrebné poslať vypísanú odhlášku

Časte otázka a odpovede k registrácii

Sprievodca registráciou

VZOR - prihláška klubu

VZOR - prihláška člena
Kontakt

Asociácia mažoretkového športu Slovensko
Rozkvet 2073/155-46
017 01 Považská Bystrica
Slovenská republika

IČO: 37 894 021
DIČ: 2021798086
web: www.amas.sk
e-mail: office@amas.sk

Korešpondenčná adresa

AMAS, Centrum voľného času
Lánska 2575/92
017 01 Považská Bystrica

Bankové spojenie

IBAN SK92 7500 0000 0040 3005 1667
BIC/ SWIFT: CEKOSKBX
Názov účtu: Asociácia mažoretkového športu Slovensko (AMaS)
Peňažný ústav: ČSOB