AMaS.sk - Asociácia mažoretkového športu Slovensko


Porota

Mgr. Zuzana Durkáčová

Národný porotca mažoretkového športu AMAS

Mesto: Prešov
Email: durkacovaz@gmail.com


Mgr. Ľudmila Bučková-Kvaššayová

Národný porotca mažoretkového športu AMAS

Mesto: Púchov
Email: ludka.kvassayova@gmail.com


Mgr. Martina Kurilová

Národný porotca mažoretkového športu AMAS

Mesto: Bratislava
Email: martina.kurilova1@gmail.com


Taťjana Brozáková

Národný porotca mažoretkového športu AMAS

Mesto: Púchov
Email: brozakova.tatjana@gmail.com


Mgr. Elena Martinková

Národný porotca mažoretkového športu AMAS

Mesto: Považská Bystrica
Email: elllapb@gmail.com


Mgr. Melánia Daňková

Národný porotca mažoretkového športu AMAS

Mesto: Sabinov
Email: dankova.melania@gmail.com


Bc. Andrea Brozáková

Národný porotca mažoretkového športu AMAS

Mesto: Púchov
Email: brozakova.andrea@gmail.com


Mgr. Lenka Martinková

Národný porotca mažoretkového športu AMAS

Mesto: Bratislava
Email: lenkamartinkova.pb@gmail.com


Mgr. Miroslava Kozelová

Národný porotca mažoretkového športu AMAS

Mesto: Prešov
Email: mirka.strednakova@gmail.com


Mgr. Lucia Čakanová

Národný porotca mažoretkového športu AMAS

Mesto: Prešov
Email: cakanova.lucia@gmail.com


Ing. Júlia Pavelová

Národný porotca mažoretkového športu AMAS

Mesto: Rajec
Email: pavelova.julia@gmail.com


Mgr. Miroslava Bielová

Národný porotca mažoretkového športu AMAS

Mesto: Považská Bystrica
Email: mirkagardianova87@gmail.com


Mgr. Lubica Bajáková

Tieňový porotca - v skušobnej lehote

Mesto: Turzovka
Email: bajakova@centrum.sk


Lenka Šoldrová

Tieňový porotca - v skušobnej lehote

Mesto: Krompachy
Email: lenka.soldrova@gmail.com


Veronika Kulifajová Jelová

Tieňový porotca - v skušobnej lehote

Mesto: Modra
Email: vjelova@vub.sk


Ing. Daniela Bukovská

Tieňový porotca - v skušobnej lehote

Mesto: Malacky
Email: mazoretkyella@gmail.comKontakt

Asociácia mažoretkového športu Slovensko
Rozkvet 2073/155-46
017 01 Považská Bystrica
Slovenská republika

IČO: 37 894 021
DIČ: 2021798086
web: www.amas.sk
e-mail: office@amas.sk

Korešpondenčná adresa

AMAS, Centrum voľného času
Lánska 2575/92
017 01 Považská Bystrica

Bankové spojenie

IBAN SK86 5200 0000 0000 0639 1196
BIC/ SWIFT: OTPVSKBX
Názov účtu: Asociácia mažoretkového športu Slovensko (AMaS)
Peňažný ústav: OTP banka Slovensko a.s.
Číslo účtu: 6391196
Kód peňažného ústavu: 5200