AMaS.sk - Asociácia mažoretkového športu Slovensko


Porota

Mgr. Zuzana Durkáčová

Národný porotca mažoretkového športu AMAS

Mesto: Prešov
Email: durkacovaz@gmail.com


Mgr. Ľudmila Kvaššayová

Národný porotca mažoretkového športu AMAS

Mesto: Púchov
Email: ludmilakvassayova@gmail.com


Mgr. Martina Kurilová

Národný porotca mažoretkového športu AMAS

Mesto: Bratislava
Email: martina.kurilova1@gmail.com


Taťjana Brozáková

Národný porotca mažoretkového športu AMAS

Mesto: Púchov
Email: brozakova.tatjana@gmail.com


Mgr. Elena Martinková

Národný porotca mažoretkového športu AMAS

Mesto: Považská Bystrica
Email: elllapb@gmail.com


Mgr. Melánia Vetrecinová

Národný porotca mažoretkového športu AMAS

Mesto: Sabinov
Email: dankova.melania@gmail.com


Mgr. Andrea Brozáková

Národný porotca mažoretkového športu AMAS

Mesto: Púchov
Email: brozakova.andrea@gmail.com


Mgr. Lenka Halamíková

Národný porotca mažoretkového športu AMAS

Mesto: Bratislava
Email: halamikovalenka.ba@gmail.com


Mgr. Miroslava Kozelová

Národný porotca mažoretkového športu AMAS

Mesto: Prešov
Email: mirka.kozelova@gmail.com


Mgr. Miroslava Bielová

Národný porotca mažoretkového športu AMAS

Mesto: Považská Bystrica
Email: mirkagardianova87@gmail.com


Mgr. Ľubica Bajáková

Národný porotca mažoretkového športu AMAS

Mesto: Turzovka
Email: bajakova@centrum.sk


Lenka Mihalik Šoldrová, DiS.art.

Národný porotca mažoretkového športu AMAS

Mesto: Krompachy
Email: lenka.soldrova@gmail.com


Veronika Kulifajová Jelová

Národný porotca mažoretkového športu AMAS

Mesto: Pezinok
Email: vkuljelova@gmail.com


Ing. Daniela Bukovská

Národný porotca mažoretkového športu AMAS

Mesto: Malacky
Email: mazoretkyella@gmail.com


Mgr. Romana Cimprichová

Národný porotca mažoretkového športu AMAS

Mesto: Považská Bystrica
Email: romanka.miklosova7@gmail.comKontakt

Asociácia mažoretkového športu Slovensko
Rozkvet 2073/155-46
017 01 Považská Bystrica
Slovenská republika

IČO: 37 894 021
DIČ: 2021798086
web: www.amas.sk
e-mail: office@amas.sk

Korešpondenčná adresa

AMAS, Centrum voľného času
Lánska 2575/92
017 01 Považská Bystrica

Bankové spojenie

IBAN SK92 7500 0000 0040 3005 1667
BIC/ SWIFT: CEKOSKBX
Názov účtu: Asociácia mažoretkového športu Slovensko (AMaS)
Peňažný ústav: ČSOB