AMaS.sk - Asociácia mažoretkového športu Slovensko


Výkonný výbor

Mgr. Elena Martinková

Prezidentka AMaS
Tel.: +421 903 471 398
E-mail: elllapb@gmail.com


Mgr. Andrea Brozáková

Viceprezidentka AMaS
Tel.: +421 944 172 506
E-mail: brozakova.andrea@gmail.com, media.amas@gmail.com


Mgr. Zuzana Durkáčová

Členka výkonného výboru
Tel.: +421 915 396 931
E-mail: durkacovaz@gmail.com


Mgr. Martina Kurilová

Členka výkonného výboru
Tel.: +421 908 446 632
E-mail: martina.kurilova1@gmail.com


Mgr. Ľudmila Kvaššayová

Členka výkonného výboru
Tel.: +421 902 873 329
E-mail: ludmilakvassayova@gmail.comKontakt

Asociácia mažoretkového športu Slovensko
Rozkvet 2073/155-46
017 01 Považská Bystrica
Slovenská republika

IČO: 37 894 021
DIČ: 2021798086
web: www.amas.sk
e-mail: office@amas.sk

Korešpondenčná adresa

AMAS, Centrum voľného času
Lánska 2575/92
017 01 Považská Bystrica

Bankové spojenie

IBAN SK92 7500 0000 0040 3005 1667
BIC/ SWIFT: CEKOSKBX
Názov účtu: Asociácia mažoretkového športu Slovensko (AMaS)
Peňažný ústav: ČSOB