AMaS.sk - Asociácia mažoretkového športu Slovensko


12.09.

2014

Medzinárodné stretnutie trénerov mažoretkových skupín

Kategória: Školenia | Autor: Administrátor | Zobrazení: 1705

The 1st International meeting of young trainers of majorette teams

Termín: 26.-28.9.2014
Miesto: Ostrava, Česká republika
Usporiadateľ: TOM Krokodyl Ostrava

Propozície
Kontakt

Asociácia mažoretkového športu Slovensko
Rozkvet 2073/155-46
017 01 Považská Bystrica
Slovenská republika

IČO: 37 894 021
DIČ: 2021798086
web: www.amas.sk
e-mail: office@amas.sk

Korešpondenčná adresa

AMAS, Centrum voľného času
Lánska 2575/92
017 01 Považská Bystrica

Bankové spojenie

IBAN SK92 7500 0000 0040 3005 1667
BIC/ SWIFT: CEKOSKBX
Názov účtu: Asociácia mažoretkového športu Slovensko (AMaS)
Peňažný ústav: ČSOB