AMaS.sk - Asociácia mažoretkového športu Slovensko


07.09.

2022

WORLD CUP OF MAJORETTE SPORT

Kategória: Súťaže | Autor: Administrátor | Zobrazení: 419


Miesto: Montecatini Terme, Taliansko
Termín: 12.-13.11. 2022
WEB: www.mwfchampionship.com

Prihlášky - uzávierka 1.10.2022

Strava, ubytovanie - uzávierka 15.10.2022
Kontakt

Asociácia mažoretkového športu Slovensko
Rozkvet 2073/155-46
017 01 Považská Bystrica
Slovenská republika

IČO: 37 894 021
DIČ: 2021798086
web: www.amas.sk
e-mail: office@amas.sk

Korešpondenčná adresa

AMAS, Centrum voľného času
Lánska 2575/92
017 01 Považská Bystrica

Bankové spojenie

IBAN SK92 7500 0000 0040 3005 1667
BIC/ SWIFT: CEKOSKBX
Názov účtu: Asociácia mažoretkového športu Slovensko (AMaS)
Peňažný ústav: ČSOB