AMaS.sk - Asociácia mažoretkového športu Slovensko


04.11.

2022

STRETNUTIE A SEMINÁR vedúcich súborov, zástupcov vedúcich súborov, IČ, porotco

Kategória: Školenia | Autor: Administrátor | Zobrazení: 91


Miesto: CVČ Púchov, Športovcov 904/9, 020 01 Púchov
Termín: 26.11.2022
Uzávierka prihlášok: 18.11.2022

Informácie

Prihláška
Kontakt

Asociácia mažoretkového športu Slovensko
Rozkvet 2073/155-46
017 01 Považská Bystrica
Slovenská republika

IČO: 37 894 021
DIČ: 2021798086
web: www.amas.sk
e-mail: office@amas.sk

Korešpondenčná adresa

AMAS, Centrum voľného času
Lánska 2575/92
017 01 Považská Bystrica

Bankové spojenie

IBAN SK92 7500 0000 0040 3005 1667
BIC/ SWIFT: CEKOSKBX
Názov účtu: Asociácia mažoretkového športu Slovensko (AMaS)
Peňažný ústav: ČSOB