AMaS.sk - Asociácia mažoretkového športu Slovensko


08.02.

2012

Ocenenie mesta Prešov pre MK Flowers

Kategória: Stalo sa | Autor: Administrátor | Zobrazení: 3878

Mažoretkový šport sa čoraz viac dostáva do povedomia verejnosti a záujem oň rastie. Nemalou mierou k tomuto faktu prispievajú aj športové kluby združené v našej asociácií.Členovia Asociácie mažoretkového športu Slovenska žnú úspechy nielen na domácej ale aj zahraničnej pôde. Jedným z takýchto klubov je aj FLOWERS Prešov, ktorý si dňa 19.1.2012 slávnostne prevzal zvláštne ocenenie mesta Prešov za dosiahnutie mimoriadných športových úspechov v uplynulom roku.

Asociácia mažoretkového športu touto cestou ďakuje klubu FLOWERS za úspešnú reprezentáciu a propagáciu mažoretkového športu a tým aj samotnej asociácie. Dievčatám z klubu Flowers úprimne blahoželáme a tešíme sa spolu s nimi.
Kontakt

Asociácia mažoretkového športu Slovensko
Rozkvet 2073/155-46
017 01 Považská Bystrica
Slovenská republika

IČO: 37 894 021
DIČ: 2021798086
web: www.amas.sk
e-mail: office@amas.sk

Korešpondenčná adresa

AMAS, Centrum voľného času
Lánska 2575/92
017 01 Považská Bystrica

Bankové spojenie

IBAN SK92 7500 0000 0040 3005 1667
BIC/ SWIFT: CEKOSKBX
Názov účtu: Asociácia mažoretkového športu Slovensko (AMaS)
Peňažný ústav: ČSOB