AMaS.sk - Asociácia mažoretkového športu Slovensko


26.02.

2012

Školenie - Národný porotca

Kategória: Školenia | Autor: Administrátor | Zobrazení: 3531

Termín: 24. marec 2012
Miesto: CVČ – ul. Lánska 2575/92, Považská Bystrica

Termín na odovzdanie prihlášok je 9. marec 2012.Pozvánka (.doc)

Prihláška (.doc)


Podmienky:
1.) dosiahnutý vek do dátumu školenia min. 21 rokov
2.) 3 roky praxe vedúceho alebo trenéra
3.) znalosť pravidiel mažoretkového športu

Záujemcovia, ktorí splňajú stanovené podmienky na národného porotcu AMaS Slovensko nech zašlú vyplnenú prihlášku na durkacovaz@gmail.com do 9. marca 2012. Školenie začne rozborovým seminárom a ukončí sa záverečnou skúškou, ktorá bude pozostávať z troch častí:

1. časť skušky bude v písomnej podobe z teórie mažoretkového športu;
2. časť skušky bude praktická – identifikácia chýb a hodnotenie javiskovej choreografie, defilé na DVD alebo videoprezentácií;
3. časť skúšky - individuálna obhajoba hodnotenia.

Certifikát národného porotcu získa iba kandidát, ktorý úspešne získa v teoretickej a praktickej časti najmenej 70% bodov a obháji svoje hodnotenie v súlade s pravidlami mažoretkového športu. Kandidát, ktorý získa certifikát národného porotcu v roku 2012 bude v pozícií tieňového porotcu. Prax trvá v období jedného roka, počas nej musí absolvovať hodnotenie národne súťaže prípadne aj medzinárodnú súťaž (na jeho vlastné náklady).

POPLATOK: ............. 25€/osINFO: v prípade záujmu o stravu a ubytovanie kontaktujte p. Martinkovú – 0903 471 398
Kontakt

Asociácia mažoretkového športu Slovensko
Rozkvet 2073/155-46
017 01 Považská Bystrica
Slovenská republika

IČO: 37 894 021
DIČ: 2021798086
web: www.amas.sk
e-mail: office@amas.sk

Korešpondenčná adresa

AMAS, Centrum voľného času
Lánska 2575/92
017 01 Považská Bystrica

Bankové spojenie

IBAN SK92 7500 0000 0040 3005 1667
BIC/ SWIFT: CEKOSKBX
Názov účtu: Asociácia mažoretkového športu Slovensko (AMaS)
Peňažný ústav: ČSOB