AMaS.sk - Asociácia mažoretkového športu Slovensko


13.03.

2012

Galaprogram pri príležitosti 15. výročia vzniku mažoretkového súboru ASANKA

Kategória: Pozvánky | Autor: Administrátor | Zobrazení: 2982

Termín: 14. apríl 2012 o 16:00 hod
Miesto: Dom kultúry v Kysuckom Novom Meste
Predaj vstupeniek: Dom kultúry, č.dv. 43, tel. 0903214603
Kontakt

Asociácia mažoretkového športu Slovensko
Rozkvet 2073/155-46
017 01 Považská Bystrica
Slovenská republika

IČO: 37 894 021
DIČ: 2021798086
web: www.amas.sk
e-mail: office@amas.sk

Korešpondenčná adresa

AMAS, Centrum voľného času
Lánska 2575/92
017 01 Považská Bystrica

Bankové spojenie

IBAN SK92 7500 0000 0040 3005 1667
BIC/ SWIFT: CEKOSKBX
Názov účtu: Asociácia mažoretkového športu Slovensko (AMaS)
Peňažný ústav: ČSOB