AMaS.sk - Asociácia mažoretkového športu Slovensko


18.02.

2013

Správa zo zjazdu Asociácie mažoretkového športu Slovensko

Kategória: Oznamy | Autor: Administrátor | Zobrazení: 3106

Dňa 16.2.2013 sa v Považskej Bystrici uskutočnil riadny a volebný zjazd Asociácie mažoretkového športu Slovensko. Zjazdu sa zúčastnilo 16 kolektívnych členov a 5 individuálnych členov.


Počas riadneho zjazdu AMaS boli prerokované aktuálne informácie ohľadne pravidiel IMA, organizácii MSR 2013, vedúcim súborom boli podané informácie o činnosti AMaS v roku 2012 a bol predložený plán úloh na rok 2013.

V popoludňajšej časti prebehol volebný zjazd, ktorého sa zúčastnila nadpolovičná väčšina všetkých členov AMaS a bol teda uznášania schopný.

Výsledky volieb do orgánov AMaS:
Prezidentka AMaS: Mgr. Elena Martinková
Viceprezidentka AMaS: Mgr. Martina Benčuriková
Členka výkonného výboru: Mgr. Alena Kurilová
Členka výkonného výboru: Mgr. Ľudmila Kvaššayová – Bučková
Členka výkonného výboru: Bc. Zuzana Durkáčová

Kontrolná a revízna komisia:
Predsedkyňa kontrolnej a revíznej komisie: Marika Borodáčová
Členka kontrolnej a revíznej komisie: Eva Vardžíková
Členka kontrolnej a revíznej komisie: Mgr. Eva Labudová
Kontakt

Asociácia mažoretkového športu Slovensko
Rozkvet 2073/155-46
017 01 Považská Bystrica
Slovenská republika

IČO: 37 894 021
DIČ: 2021798086
web: www.amas.sk
e-mail: office@amas.sk

Korešpondenčná adresa

AMAS, Centrum voľného času
Lánska 2575/92
017 01 Považská Bystrica

Bankové spojenie

IBAN SK92 7500 0000 0040 3005 1667
BIC/ SWIFT: CEKOSKBX
Názov účtu: Asociácia mažoretkového športu Slovensko (AMaS)
Peňažný ústav: ČSOB